Logo FoodTechScout blanc

Événements

11. - 20.08.2024
Lieu : BernExpo
27. - 29.08.2027
Lieu : Winterthur
28. - 29.08.2024
Lieu : Messe Zürich
28. - 29.08.2024
Lieu : Zurich
DB CH Journée d'automne
12.-13.09.2024
Lieu : Hôtel de séminaire Bocken
12. - 15.09.2024
Lieu : Centre d'exposition et de foire Mühlengeez
18. - 19.09.2024
Lieu : Beaulieu Lausanne
24. - 26.09.2024
Lieu : Nuremberg